Home
Aandachtsgebieden:
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Aanbestedingsrecht
Architectenrecht
Procesrecht

Mail | Tel | CV
Mr. drs. Paulus C. van Nielen
Partner / Advocaat
Aandachtsgebieden:
(Ruimtelijk)
Bestuursrecht
Vastgoedrecht
Huurrecht
Milieurecht
Procesrecht

Mail | Tel | CV
Mr. Martijn Brüll
Partner / Advocaat
NUNC Advocaten

NUNC Advocaten richt zich op bedrijven, overheden en particulieren die actief zijn in de bouw- en vastgoedbranche. Onze dienstverlening bestaat in het bieden van juridische ondersteuning aan deze branche bij conflicten en het begeleiden van transacties.

Het latijnse “nunc” staat voor “nu”. Directe beschikbaarheid, flexibiliteit en parate kennis hebben we hoog in het vaandel staan om tegemoet te komen aan de behoefte van de cliënt aan onmiddellijke bijstand. Dit alles laat zich samenvatten in het woord “nunc”.
Problemen laten zich niet plannen en als ze zich voordoen, moeten ze direct aangepakt worden, opdat de cliënt snel weer met de normale gang van zaken bezig kan zijn wetend dat haar zaak in vertrouwde handen is. Met “nunc” proberen we ook uit te drukken dat we beschikken over het vereiste kennisniveau van “nu” en dat we een moderne, eigentijdse aanpak voorstaan.

“Nunc” maakt ook onderdeel uit van de latijnse uitdrukking “nunc aut nunquam”, wat zich laat vertalen met “nu of nooit”. Iets van de mentaliteit die deze uitdrukking ademt, willen wij toepassen in de aanpak van onze zaken en adviestrajecten.