Home
Aandachtsgebieden:
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Aanbestedingsrecht
Architectenrecht
Procesrecht

Mail | Tel | CV
Mr. drs. Paulus C. van Nielen
Partner / Advocaat
Aandachtsgebieden:
(Ruimtelijk)
Bestuursrecht
Vastgoedrecht
Huurrecht
Milieurecht
Procesrecht

Mail | Tel | CV
Mr. Martijn Brüll
Partner / Advocaat
Curriculum vitae Paulus van Nielen

Mr. drs. Paulus C. van Nielen (1972)

Paulus van Nielen richt zich in zijn proces- en adviespraktijk enkel op de bouw- en vastgoedbranche. Hij staat onder meer aannemers, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en architecten bij in hun geschillen en/of adviesbehoeften met name vanuit de civielrechtelijke invalshoek. Hij is gespecialiseerd in bouwrecht, vastgoedrecht en aanverwante rechtsgebieden. In zijn adviespraktijk gaat het om het geven van raad aan cliënten in onderhandelingstrajecten, hetgeen vaak resulteert in het opstellen en beoordelen van contracten. Het gaat daarbij om onder meer aan- en verkoop van vastgoed, samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomsten, aannemingscontracten etc. In zijn procespraktijk gaat het veelal om langlopende en complexe procedures bij afwisselend de gewone rechter, dan wel de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Kort na zijn rechtenstudie voltooide Van Nielen zijn doctoraalstudie Wijsbegeerte met als afstudeerrichting het Juridisch Wetenschapsgebied. Hij was achtereenvolgens werkzaam bij Van den Boomen Advocaten (Waalre), AKD Prinsen Van Wijmen (Eindhoven) en Muurmans Advocaten (Maastricht). Van Nielen is graag ook wetenschappelijk actief in zijn vakgebied en heeft gepubliceerd in het tijdschrift Bouwrecht. Thans is hij bezig met een boek over verjarings- en vervaltermijnen in de bouw. Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten. Hij spreekt Engels en Duits.