Home
Aandachtsgebieden:
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Aanbestedingsrecht
Architectenrecht
Procesrecht

Mail | Tel | CV
Mr. drs. Paulus C. van Nielen
Partner / Advocaat
Aandachtsgebieden:
(Ruimtelijk)
Bestuursrecht
Vastgoedrecht
Huurrecht
Milieurecht
Procesrecht

Mail | Tel | CV
Mr. Martijn Brüll
Partner / Advocaat
Curriculum vitae Martijn Brüll

Mr. Martijn Brüll (1972)

Martijn Brüll studeerde Nederlands recht aan de huidige Radboud Universiteit in Nijmegen. Na zijn afstuderen was hij enige jaren werkzaam bij een gemeentelijke overheid en een rijksoverheid. In 1999 maakte hij de overstap naar de advocatuur. Voordat hij zich als zelfstandig advocaat in Helmond vestigde was hij achtereenvolgens werkzaam bij Van den Boomen Advocaten (Waalre) en Muurmans Advocaten (Maastricht).

De overheidspraktijk van Martijn Brüll richt zich met name op de cruciale rol die overheden spelen bij bijvoorbeeld bouwvergunningen, bestemmingsplannen, milieuvergunningen, handhavingskwesties en het bestuursrechtelijke schadevergoedingsrecht (o.a. planschade). Zowel het bedrijfsleven, particulieren als diverse overheden worden door hem geadviseerd. Zonodig wordt er geprocedeerd.
Daarnaast houdt hij zich bezig met de advisering in het kader van de aan- en verkoop en het beheer van onroerende zaken en projectontwikkeling. Het huurrecht vormt een speciaal aandachtsgebied van Martijn Brüll.

Als specialist bestuursrecht is Martijn Brüll lid van twee gemeentelijke commissies voor de bezwaar-en beroepschriften (’s-Hertogenbosch en Geldrop-Mierlo).